Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Mahmutlar Mahallesi 22, 24, 50 parsellerdeki Sağlık Tesis Alanının bir kısmının Park Alanına ve 1045 ada 1 parsel kuzeybatısında yer alan Park Alanının bir kısmının da Sağlık Tesis Alanı

26.04.2022 16:16:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BİLDİRİLMİŞTİR

 

Alanya Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarihli ve 344 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2022 tarihli ve 380 sayılı kararı ile onaylanan Mahmutlar Mahallesi 22, 24, 50 parsellerdeki Sağlık Tesis Alanının bir kısmının Park Alanına ve 1045 ada 1 parsel kuzeybatısında yer alan Park Alanının bir kısmının da Sağlık Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 26.04.2022 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

İlan olunur.