Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Mahmutlar Mahallesi 513 ada 1 parselin Kültürel Tesis Alanından Park Alanına dönüştürülerek kuzeyindeki 7m’lik yaya yolunun 3m olarak düzenlenmesi ve 1068 ada 1 parselin güneydoğusunda yer alan park a

26.04.2022 16:22:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BİLDİRİLMİŞTİR

 

Alanya Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarihli ve 343 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2022 tarihli ve 378 sayılı kararı ile onaylanan Mahmutlar Mahallesi 513 ada 1 parselin Kültürel Tesis Alanından Park Alanına dönüştürülerek kuzeyindeki 7m’lik yaya yolunun 3m olarak düzenlenmesi ve 1068 ada 1 parselin güneydoğusunda yer alan park alanının bir kısmının kültürel tesis alanına dönüştürülerek yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 26.04.2022 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

İlan olunur.

          ASKIYA ÇIKIŞ    :26.04.2022.(Salı)
          ASKIDAN İNİŞ   :25.05.2022 (Çarşamba)