Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Kestel Mah. 2066, 2294 ve 2535 Parsellerden Oluşan Düzenleme Bölgesi bilgi 2. askı işlem yazısı

13.06.2022 09:30:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

İlçemiz KeşteI Mahallesi sınırları içerisinde 2066, 2294 ve 2535 nolıı parsellerin bulunduğu düzenleme bölgesini kapsayan parsellerde yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 03.03.2022 tarih ve 375 nolıı kararı, Antalya Biiyükşehir Belediyesi Encümenin 25.05.2022 tarih 645 nolıı kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 10.06.2022 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Askı Çıkış Tarihi     : 10.06.2022

Askı İniş Tarihi       : 11.07.2022