Engelli web sitesi için tıklayın

Komisyon kararları

Komisyon kararları

03.12.2013 Günlü Meclis Toplantısında Görüşülmek Üzere İmar Komisyonunca Hazırlanan İmar Komisyonu Kararı.

29.11.2013 00:00:00


İMAR KOMİSYONU KARARI

Alanya Belediye Meclisi İmar Komisyonu 11.11.2013 - 21.11.2013 - 25.11.2013 - 29.11.2013 - 02.12.2013 - tarihlerinde toplanarak çeşitli imar faaliyetleri ile ilgili Belediyemize yapılmış bulunan başvuruları değerlendirmiş ve bu başvurulardan karar aşamasına gelmiş bulunanları karara bağlamıştır.

S.No İsim Mahalle Pafta Ada Parsel

1- Tosmur Belediye Başkanlığı 102 ada 23,36,37,38,39,40 parseller
134 ada 1,2,3 parseller
160 ada, 1,2,3,4,5,6 parseller
( Tosmur Belediyesi 102 ada 23,36,37,38,39,40 parseller, 134 ada 1,2,3 parseller, 160 ada, 1,2,3,4,5, ve 6 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatılan ve 04.10.2013 tarih ve 36 sayılı Tosmur Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri incelenmiş olup; TEDAŞ görüşünün dosya ekinde bulunmaması, 10 metrelik yolun 7 metreye düşürülmesi ve çevre yoluna cephesi bulunmayan parselin çevreyoluna cepheli hale gelmesi nedeniyle uygun görülmemiştir. )
2- Konaklı Belediye Başkanlığı 112 ada 2 parsel
( Konaklı Belediye Başkanlığı’nın 28O-2A pafta, 112 ada, 2 parselde bulunan Doğanay Otelcilik Tur.Tic.A.Ş. ye ait mevcutta bulunan 1 adet çelik boru kazık üzeri ahşap nitelikte iskeleye ilişkin hazırlatılan ve 02.10.2013 tarih ve 30 sayılı Konaklı Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelenmiş olup; uygun görülmüştür. )
3- Cikcilli Belediye Başkanlığı
( Cikcilli Belediyesi Gümüşdere ile Hastane Caddesinin kesiştiği kısımdaki 77 m2 büyüklüğündeki trafo alanı ile Hacıbaba Caddesi üzerindeki 197 ada 1 nolu parselin güneydoğusundaki 118 m2 büyüklüğündeki trafo alanının park alanına dönüştürülmesi ve bu trafoların yerine 197 ada 1 parselin güney batısındaki park alanının 100 m2 büyüklüğündeki kısmına trafo alanı ayrılmasına ilişkin 02.10.2013 tarih ve 35 sayılı Cikcilli Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştür.)

4- Kargıcak Belediye Başkanlığı 192 ada 14 parsel
( Kargıcak Belediye Başkanlığı’nın 192 ada 14 nolu parselde hazırlatılan plan değişikliği ile ilgili olarak “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması nedeniyle 01.03.2013 tarih ve 17 sayılı Kargıcak Belediye Meclis kararı ile uygun bulunan tadilatın tekrar görüşülmesi talebi; dosya ekinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü’nün sözkonusu tadilatın yapılmasında sakınca olmadığını belirten raporu doğrultusunda verilen ilave emsalin sadece sağlık merkezi ve kongre merkezi ( oda yapılmaması şartıyla ) yapımı amaçlı tadilat teklifi uygun bulunmuştur. )

5- Türkler Belediye Başkanlığı Bilaller,Fuğla,Merkez,Yanıklar Mahalleleri 1/5000 ölçekli nazım
1/1000 ölçekli uygulama
imar planları
( Türkler Belediyesi Bilaller,Fuğla,Merkez ve Yanıklar Mahallelerinde hazırlatılarak 01.10.2013 tarih ve 19 sayılı Türkler Belediye Meclis kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı uygun görülmüştür. )

./.


-2-

6- Ayşe Başer ve Hissedarları Sugözü Mah. 2782 ada 1 parsel
( Ayşe Başer ve Hissedarlarının Sugözü Mahallesi 2782 ada 1 nolu parselde hazırlanan, zeminde tek kütle üst katlarda ikiz ayrık blok şeklinde 9 kat ( 28 metre ) yapılaşma hakkı ile ilgili talebin 9 kat (Hmax : 28 metre ) olan kısmı emsali aşmamak kaydıyla uygun görülmüş olup, diğer talepler uygun görülmemiştir.)

7- Yasemin Aydınlıoğlu ve Hissedarları 1434 ada 1 parsel
( Yasemin Aydınlıoğlu ve Hissedarlarının Fığla Mahallesi 1434 ada 1 parselde 2 adet bina bulunması ve mevcut plandaki yapılaşma koşullarında belirtilen çekme mesafelerine uyarak yapı yapmanın mümkün olmaması nedenleriyle hazırlanan tadilat teklifi ile parselin güneyinde bulunan boşluğa Blok-4 yapılaşma koşulu belirlenmesi talebi incelenmiş olup; sözkonusu parselin de içinde bulunduğu bölgede bütüncül bir revizyona gidilerek plan çalışması yapılmasına karar verilmiştir. )

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Belediye Meclisinin 10.04.2012 tarih ve 47 sayılı kararı ile ilgili olarak sonuçlanan Esas No : 2012/836, Karar no : 2013/1184 numaralı Antalya İdare Mahkemesi kararına ilişkin Meclis Kararı alınması talebi; sözkonusu Oba beldesi Babaoğlu Mahallesi 608 ada 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair yargı sürecinin tamamlanmasından sonra değerlendirilecektir. )

9- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Uğrak Köyü
( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün Alanya Uğrak Köyü, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. mülkiyetindeki 501,502,505,1035 ve 1038 nolu parsellerde hazırlatılan “Yeşilöz Köyü Gemi Yanaşma Platformu Petrol Boru Hattı ve Şamandıra Sistemleri”amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili görüş verilmesi talebi incelenmiş olup; bölge turizmine vereceği zararlar ihtimali göz önünde bulundurularak plan teklifi uygun bulunmamıştır.)

10- Ahmet Sami Özbudak ve Hissedarları Kellerpınarı 510 ada 1 parsel
( Ahmet Sami Özbudak ve Hissedarlarının Kellerpınarı Mahallesi 510 ada, 1 nolu parselde “Terfi Merkezi” nin yerinin değiştirilmesi amacı ile hazırlattıkları plan değişikliği; terfi merkezinin yerinde mevcut olması nedeniyle uygun görülmemiştir.)
11- Alanya Müteahhitler Birliği
Derneği adına Mustafa Küçüker
( Alanya Müteahhitler Birliği Derneği adına Mustafa Küçüker’in 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında yapılan konut yapılarında eksikliği hissedilen kat depolarının yapılabilmesini sağlamak amacıyla,onaylı imar planı hükümlerine plan notu ilave yapılması talebi ile ilgili olarak dosyanın geri çekilmesi nedeniyle karar almaya gerek kalmamıştır.)

12- Ali ve Adem Sağlamel Büyükhasbahçe Mah. 2751 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile eski 131 ada 7 parsel
(Ali ve Adem Sağlamel’in Büyükhasbahçe Mahallesi 2751 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile onaylı planda park alanı olarak planlı eski 131 ada 7 parselde yeralan bölgeyi kapsayan alanda konut parsellerinin topoğrafya açısından yapılaşmaya uygun olmaması nedeniyle park alanlarıyla konum değişikliğinin yapılmasına ilişkin plan tadilat talebinin geri çekilmesi nedeniyle karar almaya gerek kalmamıştır.)

./.

-3-

13- Çıplaklı Belediye Başkanlığı 327 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller
328 ada 1 parsel
( Çıplaklı Belediyesi 327 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 328 ada 1 nolu parsele ilişkin olarak hazırlatılan ve 04.10.2013 tarih ve 21 sayılı Çıplaklı belediye meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür. )

14- Çıplaklı Belediye Başkanlığı 279,281,282,283 nolu adalar
( Çıplaklı Beldesi 279 1,2,3 nolu parseller,281 ada 1,2,3,4 nolu parseller, 283 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller ve 282 nolu adayı kapsayan alanda hazırlatılarak 04.10.2013 tarih ve 22 sayılı Çıplaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür. )

15- İncekum Belediye Başkanlığı 114 ada 3 parsel
( İncekum Belediyesi 114 ada, 3 nolu parseldeki İncekum West Otel’e ait alanın kıyı kesiminde kıyı aşınmalarını önlemek amacıyla yapılan mahmuza ilişkin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı- Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi tarafından tanzim edilen rapor doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına onay verilmesi talebi uygun görülmüştür.)
16- Parsel Maliklerine Vekaleten
Mehmet ÇALIŞ 2706 ada 3 parsel
( Parsel maliklerine vekaleten Mehmet Çalış’ın Kellerpınarı Mahallesi 2706 ada, 3 parselde; onaylı imar planında + 1.00 metre olan subasman kotunun + 2.10 metre olarak uygulanmasına ilişkin plan hükmü eklenmesi için hazırlattıkları plan tadilatı Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda uygun görülmüştür.)

17- Oba Belediye Başkanlığı Kızılcaşehir Köyü
( Oba Belediyesi Kızılcaşehir Köyü stadyum yolu üzerinde yaklaşık 20 hektarlık alanda hazırlatılan ve 04.04.2013 tarih ve 39 nolu Oba Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planları incelenmiş olup; sözkonusu planların mücavir alan sınırları dışındaki kısımları ayrılarak, mücavir alan sınırları içersinde kalan 12 hektarlık alanın ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür. )

18- Tapu malikleri Vekili
Ali Taşar ve Fen İşleri Müdürlüğü
( Tapu malikleri vekili Ali Taşar ve Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün talepleri ile hazırlatılan plan tadilat teklifi incelenmiş olup; teklifin Tepe Mahallesi 1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586, 1589,1590,1591,1595,1567,1569,1613,1614,1621,1622,1623,1624,1625 nolu adaları kapsayan kısmı için ekte belirtilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları tadilatları uygun görülmüştür.)
Komisyon Üyeleri

Bşkn. Mustafa BERBEROĞLU

Bşkn.Yrd. Samet UĞURLU

Üye Erol FAZLIOĞLU

Üye Fevzi ALAETTİNOĞLU
Üye Mustafa KÜÇÜKER