Engelli web sitesi için tıklayın

Komisyon kararları

Komisyon kararları

14.02.2014 Günlü Meclis Toplantısında Görüşülmek Üzere İmar Komisyonunca Hazırlanan İmar komisyonu Kararı

12.02.2014 10:04:00


  İMAR KOMİSYONU KARARI

 

Alanya Belediye Meclisi İmar Komisyonu 12.02.2014 – 13.02.2014 tarihlerinde toplanarak çeşitli imar faaliyetleri ile ilgili Belediyemize yapılmış bulunan başvuruları değerlendirmiş ve bu başvurulardan karar aşamasına gelmiş bulunanları karara bağlamıştır.

           

S.No         İsim                                        Mahalle                  Pafta      Ada           Parsel    

 

1-         Nevin Nazifoğlu                    Hacet Mahallesi                  236  ada      5  ve  6   parsel       

            ( Nevin Nazifoğlu’nun  Hacet mahallesi 236 ada 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan  alanda imar planında trafo Alanının 6 nolu parselle çakışmasını önlemek amacıyla hazırlanan plan değişikliği uygun görülmüştür.)

 

2-         Mülazım Kırlı                       Büyükhasbahçe                          2724   ada  7 parsel

                                                                                               

            ( Mülazım Kırlı’nın Büyükhasbahçe Mahallesi 2724 ada 7 nolu parselde otopark olarak kullanılmak üzere 2 kat bodrum yapılmasına ilişkin plan tadilat talebi;  yapılacak olan 2. bodrum katın tamamının toprak altında gömülü olarak kalması ve yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmaması şartları ile uygun görülmüştür.)

3-         Hasan Koca                             Sugözü Mahallesi                    1610  ada 1 parsel

            ( Hasan Koca’ nın Sugözü Mahallesi 1610 ada 1 nolu parselin  imar planında  E: 0.05       hmax: 6.50 metre “Günübirlik Tesis Alanı”  olarak belirlenen plan koşulunun 2 katlı 0.40 inşaat alanı yapılanma yoğunluğunda “Konut  Alanı”na dönüştürülmesine  yönelik hazırlattıkları plan değişikliği uygun görülmemiştir.)

4-         Oba Belediye Başkanlığı                                                              2518 parsel

            ( Oba Beldesi 2518 nolu parselde yürürlükteki imar planında  TAKS : 0.35 , KAKS : 1.40       4 kat olan yapılaşma koşulunun  E:1.40, hmax : 28.00 metre olarak değiştirilmesine ilişkin ve Oba Belediyesinin 05.12.2013 tarih ve 83 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği uygun görülmemiş olup; ilgili Belediyesince yüksek katlarla ilgili meclis kararının  plan notu olarak işlenmesinden sonra tekrar gönderilmesi durumunda değerlendirilebilecektir. )

5-         Gülhan Can, Suzan Özer  ve Ali Çalışer                                1903   ada   6 parsel              

             Vekili Ali Mustafa Can                                                                                                                      

            ( Gülhan Can, Suzan Özer ve Ali Çalışer Vekili Ali Mustafa Can’ın  Bektaş Mahallesi      1903 ada,  6,7 ve 8 parsellerin “Konut Alanından” ,   “Ağaçlandırılacak Alan” a  dönüştürülmesi amacı ile  hazırlattıkları plan değişikliği uygun görülmüştür.)

 

6-         Oba Belediye Başkanlığı        Göl Mahallesi                          1995 Parsel

            Oba Belediye Başkanlığının Göl Mahallesi 1995 parselde hazırlatılan ve Oba Belediye Meclisinin 06.04.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli plan tadilat talebi incelenmiş olup; tadilat teklifinde belirtilen plan hükümleri turizm tesisi maksatlı yapılaşmak şartıyla aşağıdaki gibi düzeltilerek uygun görülmüştür.

            Plan Hükümleri:

1-) Kuzeyden 25.00 m., Güneyden 20.00 m., Doğu Cephesindeki 20.00 metrelik yoldan 5.00 m., Batı Cephesinden 4.00 m. yapı yaklaşma sınırları korunacaktır.

2-) Bina cephe ve derinlik koşulu aranmaz.

                                                           ./.

                                                           -2-      

 

 

3-) Binaya kot mevcut sahil karayolundan verilecektir. Ancak kot farkından dolayı birden fazla bodrum yapılamaz.

4-) Diğer hususlarda Oba Göl Mahallesi uygulama imar planı hükümleri geçerlidir.

 

7-         Mahmutlar Belediye Başkanlığı                                      405 ada 3 parsel ( Cem evi )

            ( Mahmutlar Belediye Başkanlığının 405 ada 3 parseldeki mevcut imar planında ibadet yeri       ( camii )’nin cem evi olarak değiştirilmesine ilişkin 06.01.2014 tarih ve 08 sayılı Mahmutlar Belediye Meclis kararının onaylanması talebi ile ilgili Mahmutlar Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 17 sayılı 2. bir kararı ile iptal edildiğinden karar almaya gerek kalmamıştır.)

 

8-         Oba Belediye Başkanlığı                                                 1954 parsel

            Oba Belediye Başkanlığının 1954 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan ve 07.11.2013 tarih – 70 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen imar planı değişikliğinin onaylanması talebi ekte görüldüğü şekli ile uygun görülmüştür.

 

             

 

 

 

 

Komisyon Üyeleri

 

Bşkn.                  Mustafa BERBEROĞLU

 

Bşkn.Yrd.             Samet UĞURLU

 

Üye                        Erol FAZLIOĞLU

 

Üye                     Fevzi ALAETTİNOĞLU  

 

Üye                      Mustafa KÜÇÜKER