Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

28 / Meclis kararı

28 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 28 /
   ÖZÜ : Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve 5 yıllığına Belediyemizden kiralamış olduğu ekli krokide gösterilen Saray Mahallesi, 155,50 m2 miktarındaki 43 ada, 193 parselin tamamı ve 2.400,00 m2 miktarındaki 43 ada, 50 parselin 1.477,00 m2 sine, kira süresinin bitim tarihi olan 12.12.2018 tarihine kadar  OMV Petrol Ofisi A.Ş. lehine intifa hakkı tesis edilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu 
kararının kabulüne oybirliği karar verildiği.
   Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 3.maddesinde yer alan; Göçmentürk Dayanıklı Tük. Mall. Tic. Ve Tur. Ltd. Şti.’ nin, 5 yıllığına Belediyemizden kiralamış olduğu, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ekli krokide gösterilen Saray Mahallesi, 155,50 m2 miktarındaki 43 ada, 193 parselin tamamı ve 2.400,00 m2 miktarındaki 43 ada, 50 parselin 1.477,00 m2 sine, kira süresinin bitim tarihi olan 12.12.2018 tarihine kadar  OMV Petrol Ofisi A.Ş. lehine intifa hakkı tesis edilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildi.

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı