Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

30 / Meclis kararı

30 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 30 /
   ÖZÜ : Konaklı Belediye Başkanlığının, imar planında park alanında kalan 11 (onbir) adet trafo yerinin, trafo yapılması şartı ile kullanım hakkının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ne verilmesi ile ilgili talebi uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildiği.
   Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 5.maddesinde yer alan; Konaklı Belediye Başkanlığının, imar planında park alanında kalan 11 (onbir) adet trafo yerinin, trafo yapılması şartı ile kullanım hakkının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ne verilmesi ile ilgili talebinin, söz konusu trafo yerlerinin, ilgili Kanunlarınca imar planına trafo yeri olarak işlendikten sonra tekrar komisyonumuza gönderilmesinin daha uygun olacağı nedeniyle Konaklı Belediye Başkanlığının talebi uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildi.

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı