Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

31 / Meclis kararı

31 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 31 /
   ÖZÜ : Konaklı Belediye Başkanlığı’nın, Konaklı Kasabası, Pamukyeri Mahallesi, Kulak Mevkiinde bulunan mesire alanı içerisindeki kır lokantası, spor alanları, WC ile projedeki diğer üniteleri 10 yıllığına kiraya verme talebi uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildiği.
   Bütçe Komisyonunun 03.02.2014 tarih, 3 nolu 11 maddeden oluşan Kararının 6.maddesinde yer alan; Konaklı Belediye Başkanlığı’nın, Konaklı Kasabası, Pamukyeri Mahallesi, Kulak Mevkiinde bulunan mesire alanı içerisindeki kır lokantası, spor alanları, WC ile projedeki diğer üniteleri 10 yıllığına kiraya verme talebi, 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a istinaden, tüzel kişilikleri kaldırılan Belediyelerin taşınmazları,  İlk Mahalli İdareler Seçiminden sonra, ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda, göreve gelecek yeni yönetim tarafından toplu olarak tekrar değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak,  Konaklı Belediye Başkanlığının talebi uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği karar verildi.
Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı