Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

37 / Meclis kararı

37 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 37 /
   İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar Komisyonu Kararının görüşülmesi,
   ÖZÜ : Oba Belediye Başkanlığı’nın Göl mahallesi 625 ada, 6 parsel ve 627 ada 1 nolu parsellerle ilgili plan değişikliğinin uygun görülmediği yönündeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 1.sırasında yer alan; Oba Belediye Başkanlığı’nın Göl mahallesi 625 ada, 6 parsel ve 627 ada 1 nolu parsellerle ilgili 05.09.2013 tarih ve 56 sayılı  Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen plan değişikliği ile; mevcut imar planında BL-5 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak  belirlenmiş 4 blok kütlesinin; öneri planla 2 adet  blok kütlesine düşmesi ve BL-3 ticaret yapılaşma koşulunda inşaat alanı arttırılmaksızın değiştirilmesine ilişkin talepleri uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı