Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

41 / Meclis kararı

41 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 41 /
   ÖZÜ : Tosmur Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarından 2.4.4.  nolu notun değiştirilmesi ile ilgili hazırlatılan  ve 26.09.2013 tarih 32 sayılı Tosmur Belediye meclis kararı ile kabul edilen talep uygun görülmemiş olup; 08.09.2013 tarih  - 28759 Sayılı Resmi Gazete ile  Değişik Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Madde ( Yapı Düzenine Ait Tanımlar)  11. bendinde belirtilen tesisat katı ile ilgili koşulların sadece turistik tesislerde olmak üzere uygulanması kararı uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 5.sırasında yer alan; Tosmur Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarından 2.4.4.  nolu notun değiştirilmesi ile ilgili hazırlatılan  ve 26.09.2013 tarih 32 sayılı Tosmur Belediye meclis kararı ile kabul edilen talep uygun görülmemiş olup; 08.09.2013 tarih  - 28759 Sayılı Resmi Gazete ile  Değişik Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Madde ( Yapı Düzenine Ait Tanımlar)  11. bendinde belirtilen tesisat katı ile ilgili koşulların sadece turistik tesislerde olmak üzere uygulanması kararı uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı