Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

42 / Meclis kararı

42 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 42 /
   ÖZÜ : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  plan hükümlerine  “Turistik Tesis yapımı halinde  tesisat katı emsale ve  kat yüksekliğine dahil edilmez, tesisat  katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz” şeklinde  plan notu eklenmesi talebi uygun görülmemiş olup; 08.09.2013 tarih – 28759 sayılı Resmi Gazete  ile değişik  Planlı Alanlar  Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Madde  ( Yapı Düzenine Ait Tanımlar ) 11. bendinde  belirtilen tesisat katı ile ilgili koşulların sadece turistik tesislerde olmak üzere uygulanması uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 6.sırasında yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  plan hükümlerine  “Turistik Tesis yapımı halinde  tesisat katı emsale ve  kat yüksekliğine dahil edilmez, tesisat  katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz” şeklinde  plan notu eklenmesi talebi uygun görülmemiş olup; 08.09.2013 tarih – 28759 sayılı Resmi Gazete  ile değişik Planlı Alanlar  Tip İmar Yönetmeliğinin 16. Madde  ( Yapı Düzenine Ait Tanımlar ) 11. bendinde  belirtilen tesisat katı ile ilgili koşulların sadece turistik tesislerde olmak üzere uygulanması uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı