Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

43 / Meclis kararı

43 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 43 /
   ÖZÜ : Oba Belediyesi 650 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan  imar planı  ilave plan notu tadilatı;  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin  değişmiş olması  nedeniyle uygun görülmemiş olup;  talebin (Değişik :  RG- 08.09.2013 – 28769 sayılı) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre; yalnızca;  mevcut imar planı koşullarında belirlenen  taban alanı  katsayısı oranında  inşaat alanını  kullanamayan  parsellerde uygulanmak üzere  düzenlenerek ilgili Belediyesince yeniden meclis kararı alınmasından sonra değerlendirilecektir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 7.sırasında yer alan; Oba Belediyesi 650 ada, 1 nolu parsel ile ilgili  hazırlatılan  ve  05.12.2013  tarih ve 79 sayılı Oba Belediye meclis kararı ile  kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ilave plan notu tadilatı;  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin değişmiş olması  nedeniyle uygun görülmemiş olup;  talebin (Değişik :  RG- 08.09.2013 – 28769 sayılı) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre; yalnızca;  mevcut imar planı koşullarında belirlenen  taban alanı  katsayısı oranında  inşaat alanını  kullanamayan  parsellerde uygulanmak üzere  düzenlenerek ilgili         Belediyesince yeniden meclis kararı alınmasından sonra değerlendirilecektir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı