Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

44 / Meclis kararı

44 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 44 /
   ÖZÜ : Konaklı Belediye Başkanlığının, Konaklı Beldesi 027C-13D-3D  pafta, 110 ada, 35,45,46,47, 53, 214,215, 216, 217,220,370,376,386,387,388,403, 404,467,468,477,509 parseller ;  309 ada  3 parsel;  385 ada 1 parsel , 386 ada 1 parsellerde hazırlatılan Nazım ve Uygulama imar planı değişikliğinin uygun görülüğü yönündeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 8.sırasında yer alan; Konaklı Belediye Başkanlığının, Konaklı Beldesi 027C-13D-3D  pafta, 110 ada, 35,45,46,47,53,214,215, 216, 217,220,370,376,386,387,388,403,404,467,468, 477,509 parseller ;  309 ada  3 parsel;  385 ada 1 parsel , 386 ada 1 parsellerde hazırlatılan ve 04.09.2013  tarih ve 27 sayılı Konaklı Belediye Meclis kararı ile  kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı