Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

45 / Meclis kararı

45 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 45 /
   ÖZÜ : Sugözü Mahallesi, 545 ada, 17 nolu parselde hazırlanan sadece bu parselde geçerli olmak üzere  parselde ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. Yapılacak olan bodrum katlar iskan edilemez” şeklinde plan hükmü  belirlenmesi talebine ait plan tadilatının, 2. bodrum katın tamamen toprak altında kalacak şekilde  ve bina izdüşümünde  yer altı otoparkı yapılması şartıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararına Başkan Hasan SİPAHİOĞLU ilgisi nedeniyle oylamaya katılmayıp, diğer mevcut üyelerin kabul oylarıyla oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 9.sırasında yer alan; Süleyman Gönüllü ve hissedarlarının  Sugözü Mahallesi, 545 ada, 17 nolu parselde hazırlanan sadece bu parselde geçerli olmak üzere  parselde ikiden fazla bodrum kat yapılamaz. Yapılacak olan bodrum katlar iskan edilemez” şeklinde plan hükmü  belirlenmesi talebi; dosya ekinde jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri  Odası raporları doğrultusunda parselinde topoğrafik  yapısı nedeniyle, sözkonusu plan tadilatı  2. bodrum katın tamamen toprak altında kalacak şekilde  ve bina izdüşümünde  yer altı otoparkı yapılması şartıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararına Başkan Hasan SİPAHİOĞLU ilgisi nedeniyle oylamaya katılmayıp, diğer mevcut üyelerin kabul oylarıyla oybirliği ile karar verildi.  

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı