Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

46 / Meclis kararı

46 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 46 /
   ÖZÜ : Tosmur Belediye Başkanlığının 115 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan Çevre Düzeni İmar Planı değişikliği talebinin;  “Antalya Valiliği İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün  10.06.2013 tarih ve 230-04-02 sayılı yazısında tarım dışı amaçlı  kullanımının uygun görülmesi ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik  Alan” olarak belirlenmesi  nedeniyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 10.sırasında yer alan; Tosmur Belediye Başkanlığının 115 ada, 9 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan ve 08.11.2013 tarih 39 sayılı Tosmur Belediye Meclis kararı ile kabul edilen yürürlükteki 1/25000 Ölçekli Çevre düzeni İmar planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”  olarak belirlenen alanın   “Öneri Kentsel Gelişme Alanı”  olarak değiştirilmesine ilişkin;  1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı değişikliği talebinin;  “Antalya Valiliği İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün  10.06.2013 tarih ve 230-04-02 sayılı yazısında tarım dışı amaçlı  kullanımının uygun görülmesi ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik  Alan” olarak belirlenmesi  nedeniyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı