Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

47 / Meclis kararı

47 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 47 /
   ÖZÜ : Çıplaklı Beldesi Yüksekharman Mahallesi166,167,168,169,170,172,173,  174,176,177 ve 178 nolu yapı adaları ve Merkez Mahallesi, Suyungözü Mevkii  222,223,224,225  ve 236 nolu  yapı adaları ve çevresini kapsayan alanda hazırlatılan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişiklikleri uygun görülmemiştir, şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 11.sırasında yer alan; Çıplaklı Beldesi Yüksekharman Mahallesi  166,167,168, 169,170,172,173,  174,176,177 ve 178 nolu yapı adaları ve Merkez Mahallesi, Suyungözü Mevkii  222,223,224,225  ve 236 nolu  yapı adaları ve çevresini kapsayan alanda hazırlatılarak, 05.07.2013 tarih ve 17 sayılı Çıplaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri uygun görülmemiştir, şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı