Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

50 / Meclis kararı

50 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 50 /
   ÖZÜ : Oba Belediye Başkanlığının; 339,1014,1018,1019, 1984,2990,2991 (eski 1012 )  parselleri kapsayan 13 hektarlık alanda hazırlatılan nazım imar planı ve uygulama imar planlarının, söz konusu planlarda bahsedilen bölge 1/125000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak  belirlendiğinden; öneri planların üst ölçekli planlara aykırılık oluşturması nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 15.sırasında yer alan; Oba Belediye Başkanlığının; 339,1014,1018,1019,1984, 2990,2991 (eski 1012 )  parselleri kapsayan  13 hektarlık alanda hazırlatılan ve 05.09.2013  tarih ve 55 sayılı Oba belediye Meclis kararı ile  kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları  incelenmiş, söz konusu planlarda bahsedilen bölge 1/125000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak  belirlendiğinden; öneri planların üst ölçekli planlara aykırılık oluşturması nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı