Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

53 / Meclis kararı

53 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 53 /
   ÖZÜ : Oba Belediyesi  327,330  ve 333 nolu adaları kapsayan alanda hazırlatılan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar planı değişikliği teklifi, 327 ada, 3  parseldeki Belediye hizmet alanında herhangi bir  değişiklik yapılmaması, 330 ve 333 adalar arasındaki yolun kaldırılması,  kazanılan alanın  tescilli yapının bulunduğu  alandan itibaren 20 metrelik  yola doğru park alanı olarak  planlanması, koruma alanı sınırının teklif plandaki  haliyle korunması, konut alanında artışa yol açılmaması şartlarıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 18.sırasında yer alan; Oba Belediyesi  327,330  ve 333 nolu adaları kapsayan alanda hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 80 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifi 327 ada, 3  parseldeki Belediye hizmet alanında herhangi bir  değişiklik yapılmaması, 330 ve 333 adalar arasındaki yolun kaldırılması,  kazanılan alanın  tescilli yapının bulunduğu  alandan itibaren 20 metrelik  yola doğru park alanı olarak  planlanması, koruma alanı sınırının teklif plandaki  haliyle korunması, konut alanında artışa yol açılmaması şartlarıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı