Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

57 / Meclis kararı

57 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 57 /
   ÖZÜ : Avsallar Belediyesi Turizm Merkezi dışı bölgede hazırlatılan Nazım İmar Planı  ve Uygulama imar planı revizyonu için aşağıdaki şekilde kararlar belirlenmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının yine aşağıda yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 22.sırasında yer alan; Avsallar Belediyesi Turizm Merkezi dışı bölgede hazırlatılan ve 24.12.2013 tarih ve 44 sayılı Avsallar Belediye meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı revizyonu aşağıdaki şekilde kararlar belirlenmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının aşağıda yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

1- ÖNERİ PLAN 1 de; 318 ada 1 nolu parselde konut alanı artışı sözkonusu olduğundan tadilata konu değişikliğin 318 ada 1 nolu parseli kapsayan kısmı uygun görülmemiş olup; 341 adayı kapsayan plan tadilatı yeşil alan miktarında artış sağladığı için uygun görülmüştür.
2- ÖNERİ PLAN 2 de ;  halihazır verdilerinde konut alanında kalan DSİ kanalının kamulaştırma sınırları esas alınarak yeşil alana dönüştürülmesi uygun görülmüş olup; öneri planda belirtilen diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.
3- ÖNERİ PLAN 3 de;  Sağlık Tesisinin güneyindeki 20 metrelik yola bağlanan 10 metrelik yolun mevcut yapıyı dikkate  alarak konut alanı miktarında artışa yol açmamak şartıyla güneye kaydırılması uygun görülmüş olup; 3 nolu öneri plandaki diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.
4- ÖNERİ PLAN 4 de;  konut alanında artışa sebebiyet  verilmesi nedeniyle sözkonusu değişiklik uygun görülmemiştir.
5- ÖNERİ PLAN 5 de; yapılan tadilat ile yeşil alan ve yol miktarlarında artış sağladığı için kamu menfaati bulunduğundan uygun görülmüştür.
6- ÖNERİ PLAN 6 da; değişiklikler incelenmiş olup; 3194 sayılı İmar kanununun 18. Maddesi ile de mağduriyetlerin giderilebileceğinden sözkonusu değişiklik uygun görülmemiştir.
7-  ÖNERİ PLAN 7 de; talepler  incelenmiş olup; orman sınırının orman kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesi kısmı uygun görülmüş olup; diğer değişiklikler uygun görülmemiştir.
8-  ÖNERİ PLAN 8 de; tadilat talebi ile yeşil alan bütünlüğü bozulduğundan  uygun görülmemiştir.
9-  ÖNERİ PLAN 9 da;  plan değişiklikleri incelendiğinde mağduriyetlerin  3194 sayılı imar Kanununun 18. maddesi  ilede çözüme ulaşabileceğinden talep uygun görülmemiştir.
10- ÖNERİ PLAN 10 da; belirtilen değişiklik uygun görülmemiştir.
11- ÖNERİ PLAN’11de; belirtilen değişiklikler incelendiğinde yeşil alan miktarı korunmuş olup, yol miktarları arttırıldığından, ayrıca konut alanı artışına  sebebiyet  verilmediğinden talep uygun görülmüştür.
12- Ayrıca; plan genelinde uygulama işlemi yapılırken  yol veya yeşil alan gibi kamusal kullanım maksadıyla terki yapılmış olan  veya kadastro mülkiyet sınırı  ile ada sınırı arasında  var olan kayıklıkların giderilmesi için konut alanında artışa yol açmamak kaydıyla plan revizyon sınırı içersindeki değişiklikler uygun görülmüştür.
Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı