Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

58 / Meclis kararı

58 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 58 /
   İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi,
   ÖZÜ : İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 5 ayrı maddeden oluşan imarla ilgili konuların İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 3.maddesinde görüşülen İmar ve Şehircilik Md.lüğünün imarla ilgili mahiyeti aşağıda yazılı 5 ayrı maddeden oluşan imar planı tadilatı talebine ilişkin müracaatların, meclise geldiği şekliyle İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.  

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN VE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN İMAR PLANI TADİLAT TALEPLERİ
                       
İsim
1- Nevin NAZİFOĞLU
Konusu:Hacet Mahallesi 236 ada 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan imar planı değişikliği talebi 
2-Yeni Yüksektepe İnş. Ltd. Şti – Yeni Azr Eml.Yat.Ltd. Şti. ve Müşt. Vekili Ali Taşar 
Konusu:Tepe ve Hacımehmetli Mahallelerinde bulunan ve 1/100000 lik çevre düzeni planında kentsel gelişme alanındaki ekli tahdit krokisinde sınırları belirtilen 508 ile 562, 563, 564, 565, 566(509) ile 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 ile 567, 568(519) ile 520 nolu parseller ve 489 ada, 17 ve 21 nolu parsellerden oluşan yaklaşık 5 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli tadilat ve ilave imar planı talebi.
3-Şükrü Başargan TUNAY
Konusu:Cumhuriyet Mahallesi 1211 ada 11 nolu parselde plan tadilatı talebi.
4-Mülazım KIRLI
Konusu:Büyükhasbahçe Mahallesi 2724 ada 7 nolu parselde plan tadilatı talebi.
5-Mahmutlar Belediye Başkanlığı
Konusu:3 nolu düzenleme bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Mahmutlar genel revizyonu talebi
Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı