Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

59 / Meclis kararı

59 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 59 /
   Dilek ve temenniler.
   Gündemin 4.maddesi dilek ve temennilerde, Meclis üyesi Nilüfer ZAVLAK’ın Marmara Üniversitesi Enerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Tunay Sıtkı UYAR’ın güneş ışığından faydalanarak yenilenebilir enerji üretimini Alanya’da uygulamak üzere Alanya’ya davet edilmesi yönündeki yazılı temennisi üzerine Nilüfer ZAVLAK söz alarak biz bu toplantının yapılacağı gün ve tarihi sizlere bildiririz, bu konuda desteklerinizi bekleriz dedi.
   Meclis Başkanı Hasan SİPAHİOĞLU, gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından oturumun kapatılacağını üyelere bildirildi. Söz alan olup, olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 04 MART  / 2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere 2014 ŞUBAT ayı toplantısına son verildi.
   04 ŞUBAT 2014 tarihli meclis oturumunda 27 dahil numaradan, 58 dahil numaraya kadar olan sayı içersinde 32 ayrı konu görüşülerek karara bağlanmıştır.

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı