Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

59 / Meclis kararı

59 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 59 /
GÜNDEMİN 1.MADDESİ
   1- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar Komisyonu Kararının görüşülmesi,
   ÖZÜ : Hacet mahallesi 236 ada 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan  alanda imar planında trafo Alanının 6 nolu parselle çakışmasını önlemek amacıyla hazırlanan plan değişikliği uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 1.sırasında yer alan; Nevin Nazifoğlu’nun  Hacet mahallesi 236 ada 5 ve 6 nolu parselleri kapsayan  alanda imar planında trafo Alanının 6 nolu parselle çakışmasını önlemek amacıyla hazırlanan plan değişikliği uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 59 nolu meclis kararı
1 60 nolu meclis kararı
1 61 nolu meclis kararı
1 62 nolu meclis kararı
1 63 nolu meclis kararı
1 64 nolu meclis kararı
1 65 nolu meclis kararı
2 66 nolu meclis kararı
3 67 nolu meclis kararı
3 68 nolu meclis kararı
3 69 nolu meclis kararı
3 70 nolu meclis kararı