Engelli web sitesi için tıklayın

60 / Meclis kararı

60 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 60 /
   ÖZÜ : Büyükhasbahçe Mahallesi 2724 ada 7 nolu parselde otopark olarak kullanılmak üzere 2 bodrum yapılmasına ilişkin tadilat talebinin; yapılacak olan 2. bodrum katın tamamının toprak  altında gömülü olarak kalması ve yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmaması şartları ile uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 2.sırasında yer alan; Mülazım Kırlı’nın Büyükhasbahçe Mahallesi 2724 ada 7 nolu parselde otopark olarak kullanılmak üzere 2 bodrum yapılmasına ilişkin tadilat talebinin; yapılacak olan 2. bodrum katın tamamının toprak  altında gömülü olarak kalması ve yapı yaklaşım mesafelerinin dışına taşmaması şartları ile uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 59 nolu meclis kararı
1 60 nolu meclis kararı
1 61 nolu meclis kararı
1 62 nolu meclis kararı
1 63 nolu meclis kararı
1 64 nolu meclis kararı
1 65 nolu meclis kararı
2 66 nolu meclis kararı
3 67 nolu meclis kararı
3 68 nolu meclis kararı
3 69 nolu meclis kararı
3 70 nolu meclis kararı