Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

61 / Meclis kararı

61 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 61 /
   ÖZÜ : Sugözü Mahallesi 1610 ada 1 nolu parselin imar planında E: 0.05 hmax: 6.50 metre “Günübirlik Tesis Alanı” olarak belirlenen plan koşulunun 2 katlı 0.40 inşaat alanı yapılanma yoğunluğunda “Konut Alanı”na dönüştürülmesine yönelik hazırlattıkları plan değişikliği uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 3.sırasında yer alan; Hasan Koca’nın Sugözü Mahallesi 1610 ada 1 nolu parselin imar planında E: 0.05 hmax: 6.50 metre “Günübirlik Tesis Alanı”  olarak belirlenen plan koşulunun 2 katlı 0.40 inşaat alanı yapılanma yoğunluğunda “Konut Alanı”na dönüştürülmesine yönelik hazırlattıkları plan değişikliği uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Madde Bend Karar
1 59 nolu meclis kararı
1 60 nolu meclis kararı
1 61 nolu meclis kararı
1 62 nolu meclis kararı
1 63 nolu meclis kararı
1 64 nolu meclis kararı
1 65 nolu meclis kararı
2 66 nolu meclis kararı
3 67 nolu meclis kararı
3 68 nolu meclis kararı
3 69 nolu meclis kararı
3 70 nolu meclis kararı