Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

62 / Meclis kararı

62 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 62 /
   ÖZÜ : Oba Beldesi 2518 nolu parselde yürürlükteki imar planında  TAKS : 0.35 , KAKS : 1.40  4 kat olan yapılaşma koşulunun  E:1.40, hmax : 28.00 metre olarak değiştirilmesine ilişkin Uygulama İmar Planı  değişikliği uygun görülmemiş olup; ilgili Belediyesince yüksek katlarla ilgili meclis kararının  plan notu olarak işlenmesinden sonra tekrar gönderilmesi durumunda değerlendirilebilecektir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 4.sırasında yer alan; Oba Beldesi 2518 nolu parselde yürürlükteki imar planında  TAKS : 0.35 , KAKS : 1.40  4 kat olan yapılaşma koşulunun  E:1.40, hmax : 28.00 metre olarak değiştirilmesine ilişkin ve Oba Belediyesinin 05.12.2013 tarih ve 83 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği uygun görülmemiş olup; ilgili Belediyesince yüksek katlarla ilgili meclis kararının  plan notu olarak işlenmesinden sonra tekrar gönderilmesi durumunda değerlendirilebilecektir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Madde Bend Karar
1 59 nolu meclis kararı
1 60 nolu meclis kararı
1 61 nolu meclis kararı
1 62 nolu meclis kararı
1 63 nolu meclis kararı
1 64 nolu meclis kararı
1 65 nolu meclis kararı
2 66 nolu meclis kararı
3 67 nolu meclis kararı
3 68 nolu meclis kararı
3 69 nolu meclis kararı
3 70 nolu meclis kararı