Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

64 / Meclis kararı

64 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 64 /
   ÖZÜ : Oba Belediye Başkanlığının Göl Mahallesi 1995 parselde hazırlatılan tadilatı teklifinin, tadilat teklifinde belirtilen plan hükümleri turizm tesisi maksatlı yapılaşmak şartıyla aşağıdaki gibi düzeltilerek uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 6.sırasında yer alan; Oba Belediye Başkanlığının Göl Mahallesi 1995 parselde hazırlatılan ve Oba Belediye Meclisinin 06.02.2014 tarih ve 02 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli plan tadilat talebi incelenmiş olup; tadilat teklifinde belirtilen plan hükümleri turizm tesisi maksatlı yapılaşmak şartıyla aşağıdaki gibi düzeltilerek uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
   Plan Hükümleri:
   1-) Kuzeyden 25.00 m., Güneyden 20.00 m., Doğu Cephesindeki 20.00 metrelik yoldan 5.00 m., Batı Cephesinden 4.00 m. yapı yaklaşma sınırları korunacaktır.
   2-) Bina cephe ve derinlik koşulu aranmaz.
   3-) Binaya kot mevcut sahil karayolundan verilecektir. Ancak kot farkından dolayı birden fazla bodrum yapılamaz.
   4-) Diğer hususlarda Oba Göl Mahallesi uygulama imar planı hükümleri geçerlidir.
   İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik İmar Komisyonu kararını 7.sırasında yer alan Mahmutlar Belediye Başkanlığının 405 ada, 3 parselde (cem evi) ki mevcut imar planında ibadet yerinin cem evi olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin, ilgili belediyesince ikinci bir kararla bu kararı iptal edildiğinden karar alınmamıştır. 
Madde Bend Karar
1 59 nolu meclis kararı
1 60 nolu meclis kararı
1 61 nolu meclis kararı
1 62 nolu meclis kararı
1 63 nolu meclis kararı
1 64 nolu meclis kararı
1 65 nolu meclis kararı
2 66 nolu meclis kararı
3 67 nolu meclis kararı
3 68 nolu meclis kararı
3 69 nolu meclis kararı
3 70 nolu meclis kararı