Engelli web sitesi için tıklayın

65 / Meclis kararı

65 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 65 /
   ÖZÜ : Oba Belediye Başkanlığının 1954 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi ekte görüldüğü şekli ile uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 8.sırasında yer alan; Oba Belediye Başkanlığının 1954 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan ve 07.11.2013 tarih – 70 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile kabul edilen imar planı değişikliğinin onaylanması talebi ekte görüldüğü şekli ile uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 59 nolu meclis kararı
1 60 nolu meclis kararı
1 61 nolu meclis kararı
1 62 nolu meclis kararı
1 63 nolu meclis kararı
1 64 nolu meclis kararı
1 65 nolu meclis kararı
2 66 nolu meclis kararı
3 67 nolu meclis kararı
3 68 nolu meclis kararı
3 69 nolu meclis kararı
3 70 nolu meclis kararı