Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

66 / Meclis kararı

66 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 66 /
GÜNDEMİN 2.MADDESİ :
2- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi,
   ÖZÜ : İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 5 ayrı maddeden oluşan imarla ilgili konuların İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 3.maddesinde görüşülen İmar ve Şehircilik Md.lüğünün imarla ilgili mahiyeti aşağıda yazılı 5 ayrı maddeden oluşan imar planı tadilatı talebine ilişkin müracaatların, meclise geldiği şekliyle İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN VE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN İMAR PLANI TADİLAT TALEPLERİ
1-  Kombassan A.Ş. nin Şekerhane Mahallesi 254 ada 121 ve 95 parsellere ait hazırlattıkları plan değişikliğinin onaylanması talebi.
2- Mahmutlar Belediye Başkanlığı 03.02.2014 tarih 14, 15, 16, 17 ve 19 sayılı Mahmutlar Belediye Meclis kararları ile ilgili olarakAlanya Belediye Meclisi’nce 6360 sayılı yasa gereği karar alınması talebi.
3- Oba Belediye Başkanlığı Camialanı Mevkii 356 ada 2 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan,  06.02.2014 tarih ve 3 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanması talebi.
4- Müzeyyen BALAĞA ve Müşterekleri Oba Belediyesi sınırlarında bulunan 339, 1014, 1018, 1019, 1984, 2990, 2991 (eski 1012 parsel) parselleri kapsayan 13 hektarlık alanda hazırlatılan ve 04.02.2014 tarihli Alanya Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmayan İlave İmar planının yeniden değerlendirilmesi talebi.
5- Nurcan OKAN ve Müşt. Oba Belediyesi sınırları içinde bulunan 625 ada 6 parsel ve 627 ada 1 parselleri kapsayan alanda hazırlatılan ve 04.02.2014 tarihli Alanya Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan tadilatının yeniden değerlendirilmesi talebi.
Madde Bend Karar
1 59 nolu meclis kararı
1 60 nolu meclis kararı
1 61 nolu meclis kararı
1 62 nolu meclis kararı
1 63 nolu meclis kararı
1 64 nolu meclis kararı
1 65 nolu meclis kararı
2 66 nolu meclis kararı
3 67 nolu meclis kararı
3 68 nolu meclis kararı
3 69 nolu meclis kararı
3 70 nolu meclis kararı