Engelli web sitesi için tıklayın

67 / Meclis kararı

67 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 67 /
GÜNDEMİN 3.MADDESİ :
3- Bütçe Komisyonunun incelemesinde bulunan hususların görüşülmesi,
   ÖZÜ : Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce, Norm Kadro Yönetmeliğine istinaden, 1 adet 7 dereceli 6410 unvan kodlu Muhasebeci kadrosu, 1 adet 3 dereceli 7825 unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 adet 6 dereceli 8500 unvan kodlu Mühendis kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili düzenlenen Memur Kadro İhdas Cetvelinin Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 3.maddesi ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 5 maddelik kararının 1.maddesinde yer alan; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memur Kadro İhdas Cetveli Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Alanya Çevresi Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği Başkanlığının yasa gereği fesh işlemine istinaden Belediyemize aktarılan personellere ait, 1 adet 7 dereceli 6410 unvan kodlu Muhasebeci kadrosu, 1 adet 3 dereceli 7825 unvan kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 adet 6 dereceli 8500 unvan kodlu Mühendis kadrosu ihdas edilmesi ile ilgili düzenlenen Memur Kadro İhdas Cetvelinin Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 59 nolu meclis kararı
1 60 nolu meclis kararı
1 61 nolu meclis kararı
1 62 nolu meclis kararı
1 63 nolu meclis kararı
1 64 nolu meclis kararı
1 65 nolu meclis kararı
2 66 nolu meclis kararı
3 67 nolu meclis kararı
3 68 nolu meclis kararı
3 69 nolu meclis kararı
3 70 nolu meclis kararı