Whatsapp Hemen Ara
Engelli web sitesi için tıklayın

68 / Meclis kararı

68 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 68 /
   ÖZÜ : Saray Mahallesi 507 ada, 5 parselde bulunan ve Kamuya tahsisli olmayıp, sosyal tesis olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın teminat gösterilerek, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye enerji bedeli ödemesinde kullanılmak üzere, bankalardan 3.000.000,00 TL ye kadar, 24 ay vadeli taksitli kredi kullanılması, kullanılacak kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi yönündeki Komisyon karanın kabulüne oyçokluğu ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 3.maddesi ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 5 maddelik kararının 2.maddesinde yer alan; Kamuya tahsisli olmayıp, sosyal tesis olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait Saray Mahallesi, 507 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın teminat gösterilerek, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye, enerji bedeli olarak ödenmek üzere 3.000.000,00 TL’ ye kadar, 24 ay vadeli taksitli kredi kullanılması ile ilgili başkanlık teklifi komisyonumuzca görüşülmüş olup;  Saray Mahallesi 507 ada, 5 parselde bulunan ve Kamuya tahsisli olmayıp, sosyal tesis olarak kullanılan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın teminat gösterilerek, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye enerji bedeli ödemesinde kullanılmak üzere, bankalardan 3.000.000,00 TL ye kadar, 24 ay vadeli taksitli kredi kullanılması, kullanılacak kredi için Belediye Başkanına yetki verilmesi, Komisyon üyelerinden Serdar NOYAN’ ın ret, Hüsnü AKÇALIOĞLU ve Kadriye GÖRÜCÜ’ nün kabul oyları ile oy çokluğuyla uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne üyelerden Serdar NOYAN, Fevzi ALAETTİNOĞLU ve Levent BENAL’ın ret, Cemal PALAMUTÇU ve İbrahim GÖRÜŞ’ün çekimser, diğer mevcut üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 59 nolu meclis kararı
1 60 nolu meclis kararı
1 61 nolu meclis kararı
1 62 nolu meclis kararı
1 63 nolu meclis kararı
1 64 nolu meclis kararı
1 65 nolu meclis kararı
2 66 nolu meclis kararı
3 67 nolu meclis kararı
3 68 nolu meclis kararı
3 69 nolu meclis kararı
3 70 nolu meclis kararı