Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

71 / Meclis kararı

71 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mart
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 71 /
GÜNDEMİN 1.MADDESİ:
1- Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi.

   ÖZÜ : Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet yol süpürme makinesi alınması, ihtiyaç olması halinde Bankalardan kredi kullanılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi şeklindeki 06.11.2012 tarih ve 166 nolu Meclis kararının aşağıda yazılı olduğu üzere düzeltilmesine/güncellenmesine oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1. maddise kapsamında Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak Meclise intikal eden ve bu gündem maddesinde görüşülmesine karar verilen; Belediyemiz Temizlik İşleri  Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet yol süpürme makinesi alınmasına, ihtiyaç olması halinde Bankalardan kredi kullanılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine şeklindeki 06.11.2012 tarih ve 166 no lu meclis kararının;
   Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet yol süpürme aracı alınmasına, ihtiyaç duyulması halinde Şekerhane Mahallesi 257 ada, 33 parselde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası altında bulunan, Kamuya tahsisli olmayıp ticari işyeri olarak kullanılan mülkiyeti belediyemize ait 19/B 21 nolu dükkanın teminat gösterilerek Bankaların ilgili şubelerinden 374.566,40 TL tutarında 24 ay vadeli, aylık eşit taksit ödemeli nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına talep edilen nakdi veya gayri nakdi kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri, ödeme planını, her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya veya gerektiğinde kredi borcunun ve taksitlerinin ertelenmesine, kredi vadesinin uzatılmasını veya kısaltılmasını talep etmeye, kullanılacak kredinin faiz oranını ve diğer her türlü masraf ve komisyonu kararlaştırmaya, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere Belediyemiz mülkiyetindeki gayri menkuller üzerinde Bankalar lehine dilediği bedel, şekil ve koşullarda, dilediği sıra ve derecede her türlü ipotek vermeye, ipotekle ilgili senet, sözleşme, taahhütname, beyanname ve bil cümle evrakı tanzim ve imzalama, serbest dereceden istifade hakkı tanıma ve şerh ettirme, kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere, Belediyemizin her türlü hak, alacak ve gelirlerini devir ve temlik etmeye, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye Belediye Başkanının veya Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Belediye Başkan vekilinin yetkili kılınmasına karar verilmiştir şeklinde yeniden güncellenmesi yönündeki Mali Hizmetler Müdürlüğü yazılarının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 


Madde Bend Karar
1 71 nolu meclis kararı
1 72 nolu meclis kararı
2 73 nolu meclis kararı
2 74 nolu meclis kararı
2 75 nolu meclis kararı
2 76 nolu meclis kararı
2 77 nolu meclis kararı
2 78 nolu meclis kararı
2 79 nolu meclis kararı