Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

73 / Meclis kararı

73 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mart
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 73 /
GÜNDEMİN 2.MADDESİ:
2- İmar Komisyonuna havale edilen ve komisyonca karara bağlanan konuları içeren İmar Komisyonu Kararının görüşülmesi,

   ÖZÜ : Oba Belediye Başkanlığının; 339,1014,1018, 1019,1984,2990,2991 (eski 1012 )  parselleri kapsayan 13 hektarlık alanda hazırlatılan nazım imar planı ve uygulama imar planlarının,  dosyasında bulunan kurum görüşleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında da belirtildiği  gibi 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli plan revizyonlarının onaylanması şartıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 1.sırasında yer alan; Oba Belediye Başkanlığının; 339, 1014, 1018, 1019, 1984,2990,2991 (eski 1012 )  parselleri kapsayan  13 hektarlık alanda hazırlatılan ve 05.09.2013  tarih ve 55 sayılı Oba Belediye Meclis kararı ile  kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları  incelenmiş olup; dosyasında bulunan kurum görüşleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında da belirtildiği  gibi 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli plan revizyonlarının onaylanması şartıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne üyelerden Serdar NOYAN, Cemal PALAMUTÇU ve İbrahim GÖRÜŞ’ün red, diğer üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.
   İmar Komisyonu Kararının 2.sırasında yer alan; Mahmutlar Belediye Başkanlığı’nın  03.02.2014 tarih ve 05.02.2014 tarihli,  14,15,16,17 ve 19 sayılı meclis kararları ile ilgili olarak şehir plancısı tarafından hazırlatılmış dosyaların ekte bulunmaması nedeniyle söz konusu talepler incelenememiştir şeklindeki komisyon kararı oylanmadı.
Madde Bend Karar
1 71 nolu meclis kararı
1 72 nolu meclis kararı
2 73 nolu meclis kararı
2 74 nolu meclis kararı
2 75 nolu meclis kararı
2 76 nolu meclis kararı
2 77 nolu meclis kararı
2 78 nolu meclis kararı
2 79 nolu meclis kararı