Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

74 / Meclis kararı

74 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mart
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 74 /
   ÖZÜ : Kızlarpınarı Mahallesi 789 ada, 1 ve 14 nolu parseller ile ilgili hazırlanın plan tadilat teklifinin, emsal arttırılmaksızın uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 3.sırasında yer alan; Mehmet Zamanoğlu’nun Kızlarpınarı Mahallesi 789 ada 1 ve 14 nolu parseller ile ilgili hazırlattıkları plan tadilat teklifi emsal arttırılmaksızın uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararına üyeden Rabia Cihan ZAMANOĞLU’nun ilgisi nedeniyle oylamaya katılmayıp, diğer üyelerin kabul oylarıyla oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 71 nolu meclis kararı
1 72 nolu meclis kararı
2 73 nolu meclis kararı
2 74 nolu meclis kararı
2 75 nolu meclis kararı
2 76 nolu meclis kararı
2 77 nolu meclis kararı
2 78 nolu meclis kararı
2 79 nolu meclis kararı