Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

75 / Meclis kararı

75 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mart
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 75 /
   ÖZÜ : Cumhuriyet Mah. 1211 ada, 11 parselde Alanya Belediye Meclisi’nin 29.12.2013 tarih , 31/C sayılı kararına istinaden,  parsel büyüklüğü ile orantılı 9 kata kadar yapı yapılmasına olanak sağlayan  E: 1.40 ; hmax : 28.00 m. olarak yapılaşma koşulu belirlenmesini öneren plan tadilatı, emsali aşmamak kaydıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 4.sırasında yer alan; Şükrü Başargan Tunay’ın Cumhuriyet Mah. 1211 ada, 11 parselde Alanya Belediye Meclisi’nin 29.12.2013 tarih , 31/C sayılı kararına istinaden,  parsel büyüklüğü ile orantılı 9 kata kadar yapı yapılmasına olanak sağlayan  E: 1.40 ; hmax : 28.00 m. olarak yapılaşma koşulu belirlenmesini öneren plan tadilatı, emsali aşmamak kaydıyla uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararına; 
   Üyelerden; Serdar NOYAN, Kerim BULUT, Rabia Cihan  ZAMANOĞLU, Kadriye GÖRÜCÜ, Hüsnü AKÇALIOĞLU, Ali SİNANOĞLU, Erol FAZLIOĞLU, Hüseyin GİRENES, Samet UĞURLU, Alper BİRER, Tevfik DARI, Kemal BABAOĞLU, Mustafa KÜÇÜKER ve Başkan Kemal DERE’nin kabul,
   İbrahim GÖRÜŞ ile Cemal PALAMUTÇU Red,
   Füsun DİZDAROĞLU KISAARSLAN çekimser oy kullandıkları görülmekle, 
   İlgili İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 71 nolu meclis kararı
1 72 nolu meclis kararı
2 73 nolu meclis kararı
2 74 nolu meclis kararı
2 75 nolu meclis kararı
2 76 nolu meclis kararı
2 77 nolu meclis kararı
2 78 nolu meclis kararı
2 79 nolu meclis kararı