Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

76 / Meclis kararı

76 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mart
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 76 /
   ÖZÜ : Kadıpaşa Mahallesi 538 ada, 3 ve 7 parseller için hazırlatılan plan tadilatı  Alanya Belediye Meclisinin  29.12.2003 tarih ve 31/C sayılı kararına istinaden, plan koşulunun  hmax : 25.00 m.( 8 kat )  olarak belirlenmesi talebi emsal arttırılmaksızın uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 5.sırasında yer alan; Rifat Gümrükçüler ve Necati Güven’in  Kadıpaşa Mahallesi 538 ada, 3 ve 7 parseller için hazırlatılan plan tadilatı  Alanya Belediye Meclisinin  29.12.2003 tarih ve 31/C sayılı kararına istinaden, plan koşulunun hmax : 25.00 m.  ( 8 kat )  olarak belirlenmesi talebi emsal arttırılmaksızın uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 71 nolu meclis kararı
1 72 nolu meclis kararı
2 73 nolu meclis kararı
2 74 nolu meclis kararı
2 75 nolu meclis kararı
2 76 nolu meclis kararı
2 77 nolu meclis kararı
2 78 nolu meclis kararı
2 79 nolu meclis kararı