Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

77 / Meclis kararı

77 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mart
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 77 /
   ÖZÜ : Büyükhasbahçe Mahallesi 452 ada , 1 nolu parselde bulunan evine   ambulans, itfaiye vb. araçların ulaşabileceği herhangi bir bağlantı yolu bulunmadığı gerekçesiyle  2666 ve 2667 nolu  yapı adalarını ilgilendiren plan değişikliği talebinin,  sözkonusu yapı adalarında değişiklikten etkilenen  parsellere tadilata ilişkin yazılı tebligat  yapılarak bilgilendirilmesi şartıyla ekli dosyasında görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 6.sırasında yer alan; Raşit F.Raşitoğlu’nun Büyükhasbahçe Mahallesi 452 ada , 1 nolu parselde bulunan evine   ambulans, itfaiye vb. araçların ulaşabileceği herhangi bir bağlantı yolu bulunmadığı gerekçesiyle  2666 ve 2667 nolu  yapı adalarını ilgilendiren plan değişikliği talebi incelenmiş olup; sözkonusu yapı adalarında değişiklikten etkilenen  parsellere tadilata ilişkin yazılı tebligat  yapılarak bilgilendirilmesi şartıyla ekli dosyasında görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 71 nolu meclis kararı
1 72 nolu meclis kararı
2 73 nolu meclis kararı
2 74 nolu meclis kararı
2 75 nolu meclis kararı
2 76 nolu meclis kararı
2 77 nolu meclis kararı
2 78 nolu meclis kararı
2 79 nolu meclis kararı