Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

78 / Meclis kararı

78 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mart
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 78 /
   ÖZÜ : Oba Belediye Başkanlığı’nın Camialanı mevkii 356 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Değişikliği ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 7.sırasında yer alan; Oba Belediye Başkanlığı’nın Camialanı mevkii 356 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan ve 06.02.2014 tarih ve 3 sayılı Oba Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Değişikliği ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Madde Bend Karar
1 71 nolu meclis kararı
1 72 nolu meclis kararı
2 73 nolu meclis kararı
2 74 nolu meclis kararı
2 75 nolu meclis kararı
2 76 nolu meclis kararı
2 77 nolu meclis kararı
2 78 nolu meclis kararı
2 79 nolu meclis kararı