Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

79 / Meclis kararı

79 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mart
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 79 /
   ÖZÜ : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Fığla Mahallesi Alanya Devlet Hastanesi civarında vatandaşların münferit talepleri doğrultusunda bu bölgede plan revizyonuna  gidilmesi talebi ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; İmar Komisyonunca hazırlanan 8 maddelik kararının 8.sırasında yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Fığla Mahallesi Alanya Devlet Hastanesi civarında vatandaşların münferit talepleri doğrultusunda bu bölgede plan revizyonuna  gidilmesi talebi ekte görüldüğü şekliyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 71 nolu meclis kararı
1 72 nolu meclis kararı
2 73 nolu meclis kararı
2 74 nolu meclis kararı
2 75 nolu meclis kararı
2 76 nolu meclis kararı
2 77 nolu meclis kararı
2 78 nolu meclis kararı
2 79 nolu meclis kararı