Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

80 / Meclis kararı

80 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Nisan
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 80 /
   GÜNDEMİN 1. MADDESİ:
   1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2.Başkan Vekillerinin seçimi. (Gizli oyla)
   ÖZÜ : Meclis 1.Başkan vekilliğine Fahri  BAYSAL, Meclis 2.Başkan Vekilliğine de  Kerim ERTEKİN’in seçildikleri.
5393 Sayılı Belediye Yasasının 19.maddesi gereğince gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonunda; Meclis 1. Başkan vekilliğine üyeden Fahri BAYSAL, 2.Başkan vekilliğine de üyeden Kerim ERTEKİN’in seçildikleri görülmekle, kabulüne karar verildi.

Madde Bend Karar
1 80 nolu meclis kararı
2 81 nolu meclis kararı
3 82 nolu meclis kararı
4 83 nolu meclis kararı
5 84 nolu meclis kararı
6 85 nolu meclis kararı
7 86 nolu meclis kararı
8 87 nolu meclis kararı
9 88 nolu meclis kararı
10 89 nolu meclis kararı