Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

81 / Meclis kararı

81 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Nisan
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 81 /
   GÜNDEMİN 2. MADDESİ:
   2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince 2 asıl, 2 yedek katip üye seçimi. (Gizli   oyla)
   ÖZÜ : Meclis Katipliği asil üyeliğine Mustafa TOKSÖZ ve Garip KODAL’ın yedek üyeliğe de Tunahan KASAPOĞLU ve Mehmet Ali TEKİN’in seçildikleri.
   5393 Sayılı Belediye Yasasının 19.maddesi gereğince gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonunda; Meclis Katipliği asil üyeliğine Mustafa TOKSÖZ ile Garip KODAL’ın yedek üyeliğe de Tunahan KASAPOĞLU ve Mehmet Ali TEKİN’in seçildikleri görülmekle, kabulüne karar verildi.
   Bu arada yeni seçilen Meclis Katipleri yerlerini aldılar.
   SEÇİLEN KATİP ÜYELER : Mustafa TOKSÖZ , Garip KODAL

Madde Bend Karar
1 80 nolu meclis kararı
2 81 nolu meclis kararı
3 82 nolu meclis kararı
4 83 nolu meclis kararı
5 84 nolu meclis kararı
6 85 nolu meclis kararı
7 86 nolu meclis kararı
8 87 nolu meclis kararı
9 88 nolu meclis kararı
10 89 nolu meclis kararı