Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

83 / Meclis kararı

83 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Nisan
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 83 /
GÜNDEMİN 4. MADDESİ :
4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üye sayısının (en az 3, en fazla 5 üye) ve görev sürelerinin belirlenmesi.
ÖZÜ : İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyelerin sayısının 5 ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildiği.
Gündemin 4.maddesinde yer alan, İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyelerin sayısının 5 (beş) ve görev sürelerinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 80 nolu meclis kararı
2 81 nolu meclis kararı
3 82 nolu meclis kararı
4 83 nolu meclis kararı
5 84 nolu meclis kararı
6 85 nolu meclis kararı
7 86 nolu meclis kararı
8 87 nolu meclis kararı
9 88 nolu meclis kararı
10 89 nolu meclis kararı