Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

84 / Meclis kararı

84 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Nisan
Gündem Maddesi 5
Karar No / Bendi 84 /
GÜNDEMİN 5. MADDESİ :
5- 5393 sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlenmesi. 
ÖZÜ : Plan ve Bütçe komisyonu Üyeliğine Kerim ERTEKİN, Celal TAŞKIN, Hasan BASAR, Alper BİRER ve Mustafa ARAS’ın seçildikleri.
Kerim ERTEKİN, Celal TAŞKIN, Hasan BASAR, Alper BİRER ve Mustafa ARAS’ın Plan ve Bütçe  Komisyonu üyeliğine teklif edildikleri görülmekle, yapılan açık oylamada;
5393 Sayılı Belediye Yasasının 24.maddesi gereğince;  5 kişiden müteşekkil Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine siyasi parti gruplarınca önerilen üyeden Kerim ERTEKİN, Celal TAŞKIN, Hasan BASAR, Alper BİRER ve Mustafa ARAS’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.  
Madde Bend Karar
1 80 nolu meclis kararı
2 81 nolu meclis kararı
3 82 nolu meclis kararı
4 83 nolu meclis kararı
5 84 nolu meclis kararı
6 85 nolu meclis kararı
7 86 nolu meclis kararı
8 87 nolu meclis kararı
9 88 nolu meclis kararı
10 89 nolu meclis kararı