Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

86 / Meclis kararı

86 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Nisan
Gündem Maddesi 7
Karar No / Bendi 86 /
GÜNDEMİN 7. MADDESİ :
7- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince, Alanya Belediye Başkanlığının  
01 OCAK  2013- 31ARALIK 2013 tarihlerini içeren Faaliyet Raporunun müzakeresi.
ÖZÜ : Alanya Belediye Başkanlığının 01 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan faaliyet raporunun yeterliliğine oyçokluğu ile karar verildiği.
Başkan Adem Murat YÜCEL başkanlığında yapılan müzakere sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince, Alanya Belediye Başkanlığının 01 OCAK  2013- 31 ARALIK 2013 tarihlerini içeren Faaliyet Raporuna CHP grubu ÇEKİMSER, MHP grubu ile AK Parti grubunun KABUL oyu verdikleri görülmekle, bu suretle faaliyet raporunun yeterliliğine oyçokluğu ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 80 nolu meclis kararı
2 81 nolu meclis kararı
3 82 nolu meclis kararı
4 83 nolu meclis kararı
5 84 nolu meclis kararı
6 85 nolu meclis kararı
7 86 nolu meclis kararı
8 87 nolu meclis kararı
9 88 nolu meclis kararı
10 89 nolu meclis kararı