Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

87 / Meclis kararı

87 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Nisan
Gündem Maddesi 8
Karar No / Bendi 87 /
GÜNDEMİN 8.MADDESİ :
8- Tarihi Kentler Birliğine Belediye Meclis üyeleri arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçimi.
ÖZÜ : Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL’in doğal üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğine Hasan ÖZDEMİR’in asil üye, Gökhan SİPAHİOĞLU’nunda yedek üye olarak seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildiği.
Tarihi Kentler Birliği asil üyeliğe Hasan ÖZDEMİR’in, yedek üyeliğe ise Gökhan SİPAHİOĞLU’nun önerildiği görülmekle,  
Belediye Başkanı Adem Murat YÜCEL’in doğal üyesi bulunduğu Tarihi Kentler Birliğine Hasan ÖZDEMİR’in asil üye, Gökhan SİPAHİOĞLU’nun da yedek üye olarak seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi
Madde Bend Karar
1 80 nolu meclis kararı
2 81 nolu meclis kararı
3 82 nolu meclis kararı
4 83 nolu meclis kararı
5 84 nolu meclis kararı
6 85 nolu meclis kararı
7 86 nolu meclis kararı
8 87 nolu meclis kararı
9 88 nolu meclis kararı
10 89 nolu meclis kararı