Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

89 / Meclis kararı

89 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Nisan
Gündem Maddesi 10
Karar No / Bendi 89 /
GÜNDEMİN 10.MADDESİ :
10- 6183 sayılı kanununun 90.maddesi gereğince, borçlu mükelleflerin gayrimenkullerinin satışı için oluşturulacak komisyonda görev almak üzere bir asıl, bir yedek üyenin seçimi.
ÖZÜ : Borçlu mükelleflerin gayrimenkullerinin satışı için oluşturulacak komisyonda görev almak üzere asıl üye Hasan ÖZDEMİR, yedek üye olarakda Melike NAZİFOĞLU’nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildiği.
Borçlu mükelleflerin gayrimenkullerinin satışı için oluşturulacak komisyonda görev almak üzere Hasan ÖZDEMİR asıl üye, Melike NAZİFOĞLU da yedek üye olarak teklif edildiler. 
6183 sayılı kanununun 90.maddesi gereğince, Borçlu mükelleflerin gayrimenkullerinin satışı için oluşturulacak komisyonda görev almak üzere asıl üye Hasan ÖZDEMİR, yedek üye olarakda Melike NAZİFOĞLU’nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
09 NİSAN 2014 tarihli ilk meclis oturumunda 80 dahil numaradan, 89 dahil numaraya kadar olan sayı içersinde 10 ayrı konu görüşülerek karara bağlanmıştır.
Başkan Adem Murat YÜCEL seçilen arkadaşlara başarılar dileyerek, görevlerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle meclis gündemine ilave ettirmek istediğiniz bir konu var mı? diye tekrar sordu. Olmadığı anlaşılmakla, gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 06 MAYIS 2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere NİSAN/2014 ayı toplantısına son verildi. 

Madde Bend Karar
1 80 nolu meclis kararı
2 81 nolu meclis kararı
3 82 nolu meclis kararı
4 83 nolu meclis kararı
5 84 nolu meclis kararı
6 85 nolu meclis kararı
7 86 nolu meclis kararı
8 87 nolu meclis kararı
9 88 nolu meclis kararı
10 89 nolu meclis kararı