Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

90 / Meclis kararı

90 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mayıs
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 90 /
   1- Belediyemizin 2013 Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı ve 2013 Mali yılı Taşınır Kesin Hesabı ile  diğer hususları içeren Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
   ÖZÜ : Alanya Belediyesinin 2013 Mali yılı Belediye gider Kesin hesabının aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; 2013 Mali Yılı Belediye Bütçesi 118.000.000,00- TL  olarak kabul edilmiş olup, 2012 yılından devreden 51.672.643,11- TL ödenekle birlikte toplam 169.672.643,11- TL‘ye iblağ olmuştur. Yılı içinde 15.947.952,79-TL personel giderlerine, 2.519.561,43-TL sosyal güvenlik harcamalarına, 53.969.497,85- TL mal ve hizmet alımları harcamalarına, 26.041.395,07- TL sermaye giderlerine (yatırım harcamaları), 2.605.896,79-TL cari transfer harcamalarına  olmak üzere toplam 101.074.303,93-TL harcanmıştır. 
   Kullanılmayan 68.598.339,18-TL ödenek imha edilmiş,  43.329.248,04-TL programlı tahsisat da yılı içersinde harcanmadığından 2014 Mali Yılına devretmiştir.  2013 Mali Yılı içersinde toplam 9.158.500,00-TL ödenek aktarılmış ve toplam 9.158.500,00-TL ödenek yılı içerisinde indirilmiştir şeklindeki Bütçe Komisyon kararının Komisyondan geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 90 nolu meclis kararı
1 91 nolu meclis kararı
1 92 nolu meclis kararı
1 93 nolu meclis kararı
1 94 nolu meclis kararı
1 95 nolu meclis kararı
1 96 nolu meclis kararı
1 97 nolu meclis kararı
1 98 nolu meclis kararı
1 99 nolu meclis kararı
1 100 nolu meclis kararı
1 101 nolu meclis kararı
1 102 nolu meclis kararı
1 103 nolu meclis kararı
1 104 nolu meclis kararı
1 105 nolu meclis kararı
1 106 nolu meclis kararı
1 107 nolu meclis kararı
1 108 nolu meclis kararı
1 109 nolu meclis kararı
1 110 nolu meclis kararı
1 111 nolu meclis kararı