Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

91 / Meclis kararı

91 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mayıs
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 91 /
   ÖZÜ : Alanya Belediyesinin 2013 Mali yılı Belediye Gelir Kesin hesabının aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; 2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi 118.000.000,00-TL  olarak kabul edilmiştir. Dönem sonu itibariyle tahakkuk toplamı 97.975.901,44 -TL 2012 yılından devreden 22.466.769,21-TL  tahakkukla birlikte toplam tahakkuk 120.442.670,65-TL’yi bulmuştur. Yılı içerisinde 24.747.096,86-TL’si vergi gelirleri, 30.299.425,46-TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 3.157.624,13-TL’ si yardım ve fonlar, 41.205.600,70 TL’ si diğer gelirler, 133.264,80-TL’ si sermaye gelirleri olmak üzere toplam 99.543.011,95-TL tahsil edilmiştir. Dönem içerisinde tahsilatı yapılmayan 20.651.126,32-TL tahakkuk 2014 yılına devretmiştir şeklindeki Bütçe Komisyon kararının Komisyondan geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 90 nolu meclis kararı
1 91 nolu meclis kararı
1 92 nolu meclis kararı
1 93 nolu meclis kararı
1 94 nolu meclis kararı
1 95 nolu meclis kararı
1 96 nolu meclis kararı
1 97 nolu meclis kararı
1 98 nolu meclis kararı
1 99 nolu meclis kararı
1 100 nolu meclis kararı
1 101 nolu meclis kararı
1 102 nolu meclis kararı
1 103 nolu meclis kararı
1 104 nolu meclis kararı
1 105 nolu meclis kararı
1 106 nolu meclis kararı
1 107 nolu meclis kararı
1 108 nolu meclis kararı
1 109 nolu meclis kararı
1 110 nolu meclis kararı
1 111 nolu meclis kararı