Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

95 / Meclis kararı

95 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mayıs
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 95 /
   ÖZÜ : Alanya Belediyesinin 2013 Mali yılı Belediye Demirbaşlar hesabının aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; 2013 Mali yılında 866.203,85 TL tutarında giriş işlemi yapılmış olup, 2012 yılından devreden 4.419.993,85 -TL tutarla birlikte 5.286.197,70 TL olmuştur.Yılı içerisinde 714.057,68 -TL tutarında çıkış işlemi gerçekleşmiş, 2014 Mali yılına 4.572.140,02-TL'lik tutar  devretmiştir.
   2013 Mali yılında Taşınır Mal Hesaplarına 2013 yılı içerinde toplam 10.931.302,11-TL tutarında giriş işlemi yapılmış, 2012 yılından  2013 Mali yılına devreden 12.909.062,73-TL tutarla birlikte toplam 23.840.364,84-TL olmuştur.Yıl içerisinde toplam 9.881.790,32-TL çıkış işlemi gerçekleşmiş, 2014 Mali yılına toplam 13.958.574,52 -TL devretmiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının Komisyondan geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 90 nolu meclis kararı
1 91 nolu meclis kararı
1 92 nolu meclis kararı
1 93 nolu meclis kararı
1 94 nolu meclis kararı
1 95 nolu meclis kararı
1 96 nolu meclis kararı
1 97 nolu meclis kararı
1 98 nolu meclis kararı
1 99 nolu meclis kararı
1 100 nolu meclis kararı
1 101 nolu meclis kararı
1 102 nolu meclis kararı
1 103 nolu meclis kararı
1 104 nolu meclis kararı
1 105 nolu meclis kararı
1 106 nolu meclis kararı
1 107 nolu meclis kararı
1 108 nolu meclis kararı
1 109 nolu meclis kararı
1 110 nolu meclis kararı
1 111 nolu meclis kararı