Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

100 / Meclis kararı

100 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mayıs
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 100 /

   ÖZÜ : Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Norm Kadro Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile Memur Kadro İhdas Cetvellerinin aşağıda yazılı olduğu üzere kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; 3. Dereceli 1 adet Fen Memuru kadrosunun iptal edilmesi ile ilgili düzenlenen Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile ihdası istenilen Memur Kadro Cetvelinin 9.sırasında yer alan 11140 Unvan kodlu GİH sınıfı, Plan ve Proje Müdürü ünvanlı kadronun sehven 1.Derece olarak yazıldığından Plan ve Proje Müdürü kadrosunun 4.derece olarak düzeltilerek diğer KADRO İHDAS CETVELİNİN (Memur) Komisyondan geldiği ve aşağıda yazılı olduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 (I) SAYILI CETVEL : KADRO İHDASI

(MEMUR)

İLİ

: ANTALYA

İLÇESİ

: ALANYA

MECLİS KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLI ĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

MEMUR NORM KADRO

MEVCUT MEMUR KADROLARI

STANDARDI TOPLAMI

DOLU

BOŞ

TOPLAM

597

354

60

414

 

 

KADRO İHDAS CETVELİ (Memur)

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

KODU

10000

GİH

Belediye Başkan Yardımcısı

1

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11165

GİH

Teftiş Kurulu Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11173

GİH

Belediye Tiyatro Müdürü

4

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11108

GİH

Kentsel Tasarım Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11108

GİH

Kırsal Hizmetler Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11152

GİH

Spor İşleri Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11180

GİH

Veteriner İşleri Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11185

GİH

Yapı Kontrol Müdürü

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

11140

GİH

Plan ve Proje Müdürü

4

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6175

GİH

Uzman

1

5

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6835

GİH

Şef

7

6

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6835

GİH

Şef

5

6

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6835

GİH

Şef

4

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

3935

Av.H.

Avukat

8

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

3935

Av.H.

Avukat

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

3275

GİH

Müfettiş

6

9

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

3390

GİH

Müfettiş Yardımcısı

9

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6188

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

6

4

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6285

GİH

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

9

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

3110

GİH

İç Denetçi

1

1

İç denetçilerin çalışma usul ve

esasları hakkındaki yön. gereği.

7525

GİH

Ayniyat Saymanı

10

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7525

GİH

Ayniyat Saymanı

5

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7525

GİH

Ayniyat Saymanı

1

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6410

GİH

Muhasebeci

5

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6410

GİH

Muhasebeci

1

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7555

GİH

Memur

10

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7555

GİH

Memur

7

5

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7555

GİH

Memur

5

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7825

GİH

Veri Hazr.ve Kont.İşletmeni

10

13

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7825

GİH

Veri Hazr.ve Kont.İşletmeni

7

11

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7825

GİH

Veri Hazr.ve Kont.İşletmeni

5

8

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7825

GİH

Veri Hazr.ve Kont.İşletmeni

4

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7825

GİH

Veri Hazr.ve Kont.İşletmeni

3

7

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7820

GİH

Bilgisayar İşletmeni

10

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7820

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7820

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7950

GİH

Şoför

7

7

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7950

GİH

Şoför

5

4

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7785

GİH

Tahsildar

8

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7785

GİH

Tahsildar

5

5

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

7815

GİH

Veznedar

5

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

13010

GİH

Zabıta Amiri

1

5

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

13010

GİH

Zabıta Amiri

5

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9935

GİH

Zabıta Komiseri

5

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9935

GİH

Zabıta Komiseri

3

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9935

GİH

Zabıta Komiseri

7

7

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9950

GİH

Zabıta Memuru

9

9

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9950

GİH

Zabıta Memuru

5

16

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9950

GİH

Zabıta Memuru

10

41

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8130

SH

Veteriner Hekim

1

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8505

TH

Mimar

5

4

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8505

TH

Mimar

4

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8505

TH

Mimar

7

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8500

TH

Mühendis

6

4

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8500

TH

Mühendis

5

4

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8500

TH

Mühendis

4

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8500

TH

Mühendis

1

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

6535

TH

Programcı

7

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8750

TH

Tekniker

7

15

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8750

TH

Tekniker

5

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8750

TH

Tekniker

3

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8750

TH

Tekniker

1

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8790

TH

Teknisyen

10

3

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8790

TH

Teknisyen

5

2

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

8595

TH

Ekonomist

1

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9300

YH

Teknisyen Yardımcısı

7

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9465

YH

Bekçi

5

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9465

YH

Bekçi

7

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9400

YH

Hizmetli

7

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre

9400

YH

Hizmetli

5

1

Norm Kadro Yön. 10. Mad.göre


Madde Bend Karar
1 90 nolu meclis kararı
1 91 nolu meclis kararı
1 92 nolu meclis kararı
1 93 nolu meclis kararı
1 94 nolu meclis kararı
1 95 nolu meclis kararı
1 96 nolu meclis kararı
1 97 nolu meclis kararı
1 98 nolu meclis kararı
1 99 nolu meclis kararı
1 100 nolu meclis kararı
1 101 nolu meclis kararı
1 102 nolu meclis kararı
1 103 nolu meclis kararı
1 104 nolu meclis kararı
1 105 nolu meclis kararı
1 106 nolu meclis kararı
1 107 nolu meclis kararı
1 108 nolu meclis kararı
1 109 nolu meclis kararı
1 110 nolu meclis kararı
1 111 nolu meclis kararı