Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

103 / Meclis kararı

103 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mayıs
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 103 /
   ÖZÜ : Konaklı Mahallesi 413 ada, 4 parselde bulunan 88,00 m2 Belediye hissesinin Mehmet YILMAZ’a satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; 766,02 m2 miktarındaki Konaklı Mahallesi 413 ada, 4 parselde bulunan 88,00 m2 Belediye hissesinin Mehmet YILMAZ’a satılması komisyonumuzca uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar veril

Madde Bend Karar
1 90 nolu meclis kararı
1 91 nolu meclis kararı
1 92 nolu meclis kararı
1 93 nolu meclis kararı
1 94 nolu meclis kararı
1 95 nolu meclis kararı
1 96 nolu meclis kararı
1 97 nolu meclis kararı
1 98 nolu meclis kararı
1 99 nolu meclis kararı
1 100 nolu meclis kararı
1 101 nolu meclis kararı
1 102 nolu meclis kararı
1 103 nolu meclis kararı
1 104 nolu meclis kararı
1 105 nolu meclis kararı
1 106 nolu meclis kararı
1 107 nolu meclis kararı
1 108 nolu meclis kararı
1 109 nolu meclis kararı
1 110 nolu meclis kararı
1 111 nolu meclis kararı